Archimediáda

Archimediáda

30. května 2016

Fyzikální olympiáda sedmých ročníků ZŠ a sekundy víceletých gymnázií proběhla 17. a 18. května na čtyřech místech jabloneckého okresu.

Zúčastnilo se 35 tříčlenných družstev, mezi nimi i čtyři družstva našeho gymnázia.

Vítězství s plným počtem bodů patří Lucii Linkové, Evě Formanové a Kláře Hercíkové.

Jen o čtyři body méně získali chlapci M. Matoušek, F. Očenáš, V. Břichňáč, L. Cafourek, P. Kahan, A. Přibík, K. Maryško a J. Hanžl, kteří tak obsadili 4.-7. místo.

Úspěšným řešitelům blahopřeji a věřím, že budou příští rok ve fyzikální olympiádě pokračovat.