Ars Poetica

Ars Poetica

14. června 2017

V úterý 6. června se studentka Lucie Kovářová zúčastnila celostátní přehlídky Ars Poetica.

Studentka tercie Lucie Kovářová v úterý dne 6. června 2017 reprezentovala naši školu a celý Liberecký kraj na celostátní přehlídce přednesu a zpěvu Ars Poetica v Praze. Porotu zaujala svým zpěvem v ruském jazyce natolik, že získala mimořádné ocenění.

Děkujeme za krásný kulturní zážitek.