Krajské kolo zeměpisné olympiády

Úspěchem Violy Hojsákové z V1.A skončilo Krajské kolo Zeměpisné olympiády. Viola prokázala širokou škálu zeměpisných znalostí a dovedností a obsadila … //