10/5 2021

Opatření obecné povahy – dodatek

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako příslušný správní orgán vydalo Dodatek k opatření obecné povahy k přijímacímu řízení na střední … //