Cesta do hlubin studia chemie

Cesta do hlubin studia chemie

Cesta do hlubin studia chemie

9. listopadu 2022

Dne 26. 10. 2022 se paní učitelka Fröhlichová rozhodla pobrat dva studenty maturitní oktávy (Vítka Pokorného a Štěpána Tomka) a jet s nimi na dvoudenní soubor seminářů, pořádaný sekcí chemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, nesoucí název Cesta do hlubin studia chemie.

Oba žáci se během prvního dne seznámili s jednotlivými katedrami Univerzity Karlovy, stejně jako s novým bakalářským programem prof. RNDr. Petra Nachtigalla, Ph.D. – Science. Po obědě následovaly dva praktické semináře – první se zabýval přípravou analgetik (kyseliny acetylsalicylové a paracetamolu) a druhý propojením mezi biochemií a potravinami, kde si studenti vyzkoušeli 6 dílčích úkonů, zejména však práci na vědecké centrifuze. Zde se ovšem organizátorům vloudila chybička a při pokusu s chloroformem došlo k rozpuštění všech plastových zkumavek v místnosti…

Po večeři v tamější Menze následovala úžasná podvečerní chemická show dr. Luďka Míky z KUDCh a přesun na hotel.

Druhý den ráno čekalo studenty přednáškami zaplněné dopoledne. Postupně se seznámili s:

· Využitím kovů v radiomedicíně (doc. Vojtěch Kubíček, KAnorgCh)

· Využitím přírodních látek v organické chemii (PharmDr. Eliška Matoušová, KOCh)

· Bezbřehými způsoby využití rostlin člověkem (dr. Veronika Hýsková, KBioch)

· Nanochemií (prof. Pavel Matějíček, KFMCh)

· Tajemstvím jména (doc. Karel Nesměrák, KAnal)

Odpoledne pokračovali zřejmě nejúspěšnějším seminářem – Prvky ve virtuální realitě (doc. Václav Martínek, KUDCh), kde si účastníci mohli sestavovat molekuly s nasazenými brýlemi pro VR.

Večer byl dvoudenní maraton slavnostně zakončen a všichni úspěšně dojeli zpět domů. Šlo o bezvadnou příležitost poznat nejen Univerzitu, ale také tamní kolektiv a jednotlivé obory.

Štěpán Tomek; V8.A