Chemická olympiáda

Chemická olympiáda

15. března 2018

V úterý 6. března se konalo okresní kolo Chemické olympiády v kategorii D pro žáky základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Studenti se utkali nejen při řešení teoretických úloh, ale i při poměrně náročné laboratorní práci z analytické chemie.

V tomto klání zaznamenala naše škola velký úspěch v podobě 1. místa Petra Kahana z kvarty. Pochvala patří i jeho spolužákům Karlu Maryškovi na 4. a Michalu Kocourovi na 6. místě.

Liberecký kraj dále udělil Petru Kahanovi cenu Jirky Bělského, která každoročně patří nejtalentovanějším chemikům v této kategorii.

Blahopřejeme!

 

Diana Frölichová