Chlum u Třeboně 2010 – Estetický kurz

Chlum u Třeboně 2010 – Estetický kurz

8. listopadu 2010

Od letošního roku je na naší škole podle ŠVP zařazena do estetické výchovy část, nazvaná Umění a výtvarná komunikace. Jedná se o propojení předmětu EVH, EVV, dramatiky a multimediální komunikace.

Umění bylo už od počátku svého zrodu prostředkem komunikace mezi lidmi.V současnosti je však forma komunikace zcela jiná, a na to jsme se soustředili na našem estetickém kurzu.

Malebné prostředí jižních Čech nás inspirovalo v práci. Zabývali jsme se intermediální tvorbou, tzn. různými výtvarnými technikami, kombinovanými s dramatikou a literární tvorbou doplněnou hudebními etudami a seznámením se se základy tvorby animovaného filmu. Právě v animovaném filmu se všechny činnosti propojily.Vše vznikalo víceméně amatérsky, ale s velkým nasazením sil. Závěr kurzu byl tedy věnován festivalu animovaných sekvencí nazvaným
„ANI SEK“ a bylo nač se dívat. Posuďte sami, viz.školní kanál Youtube.

Mgr. Jitka Beranová

Sexta a druhák na estetickém kurzu

V pondělí dne 18. října se většina druháků a sextánů neohroženě vydala vstříc vůbec prvnímu estetickému kurzu. V poklidném prostředí rybníku Hejtmana v Chlumu u Třeboně jsme měli za úkol načerpávat inspiraci a nápady k naší tvořivé práci. Náplní kurzu byly pracovní bloky, kdy jsme se věnovali hudební a výtvarné výchově a dále také informatice, – vše v poněkud jiném pojetí, než jak známe z každodenní rutiny ve škole. Tyto semináře nás měly dovést k hlavnímu bodu naší celé práce, a to k vytvoření animovaného filmu. Po absolvování několika hodin, kdy jsme pod vedením paní profesorky Řehořové, Jungmannové, Beranové a pana profesora Koutka načerpali dostatek informací a inspirace k tvorbě „minifilmu“, a v každé minutě našeho volného času se věnovali bez nadsázky namáhavé práci, abychom poslední den dopoledne mohli předvést naše bezpochyby nejlepší filmová díla. Každá skupina studentů směřovala svoji uměleckou tvorbu poněkud jinak, a tak se opravdu bylo na co dívat. Kromě vyzkoušení si, jak skutečně těžká může být práce animátorů, se hrstka z nás úspěšně pokusila o ztvárnění básně o zdejší obci formou scénického melodramu, kdy se mnozí z nás museli chtě-nechtě překonat a předvést ostatním přihlížejícím divákům – našim spolužákům, něco ze svého divadelnického umu. Abychom nebyli ochuzeni o vnímání nejen přírodních krás okolo nás, vydali jsme se předposlední den obdivovat křivky jednoho z našich nejkrásnějších měst – Českého Krumlova. Zde jsme, mimo jiné, navštívili extravagantní výstavu známého expresionistického malíře Egona Schieleho. Po 4 dnech zcela nabitého programu, kdy si mnozí z nás mysleli, že náplní jejich práce bude především odpočinek, jsme se všichni vraceli domů vyčerpaní, a to hlavně po stránce psychické, kdy naše mozky musely vyvinout odlišný druh výkonu, než na jaký jsme zvyklí ve školních lavicích při řešení matematických a fyzikálních rovnic.

Myslím, že i přesto, že tyto 4 dny vstřebávání estetických dojmů byly pořádány naší školou vůbec poprvé, se kurz za účasti skvělé atmosféry vydařil. Celá banda nás, stále ještě puberťáků, se na okamžik stala alespoň trochu zodpovědnými a ukázněnými lidmi, kteří se se zaujetím věnovali zadané práci a kterým by leckdo nevěřil, že doposud navštěvují gymnázium, a přesto dokáží odvést kus pořádné a viditelné práce.=)