Den otevřených dveří pro žáky 9. tříd ZŠ

Den otevřených dveří pro žáky 9. tříd ZŠ

7. ledna 2009

Ve středu 7. ledna 2009 přivítala naše škola všechny „deváťáky“, kteří uvažují o gymnaziálních studiích…

V budově školy se v 17 hodin sešlo asi padesát budoucích uchazečů o studium a asi třicítka jejich rodičů. Pro obě skupiny byl připraven bohatý program. Budoucí studenti navštívili jednotlivá pracoviště, na kterých měli možnost vidět zajímavé ukázky z výuky. Rodiče po tuto dobu besedovali s vedením školy k aktuálním otázkám přijímacího řízení, vzdělávací nabídky školy či kritériím přijímacích zkoušek. Návštěvníci se rozcházeli dlouho po očekávaném termínu ukončení akce. Věříme, že jim večer strávený u nás na Randovce pomůže se zodpovědně rozhodnout o výběru svého budoucího směřování.