Ve středu 7. ledna 2009 přivítala naše škola všechny „deváťáky“, kteří uvažují o gymnaziálních studiích…

V budově školy se v 17 hodin sešlo asi padesát budoucích uchazečů o studium a asi třicítka jejich rodičů. Pro obě skupiny byl připraven bohatý program. Budoucí studenti navštívili jednotlivá pracoviště, na kterých měli možnost vidět zajímavé ukázky z výuky. Rodiče po tuto dobu besedovali s vedením školy k aktuálním otázkám přijímacího řízení, vzdělávací nabídky školy či kritériím přijímacích zkoušek. Návštěvníci se rozcházeli dlouho po očekávaném termínu ukončení akce. Věříme, že jim večer strávený u nás na Randovce pomůže se zodpovědně rozhodnout o výběru svého budoucího směřování.