Devátáci na Randovce

Devátáci na Randovce

13. ledna 2012

Týden po svých mladších spolužácích si naši školu přišli prohlédnout i žáci 9. tříd Zš, kteří se budou rozhodovat o přechodu na čtyřleté gymnázium…

Od 17 hodin na ně ve škole čekal bohatý program na šesti stanovištích. 57 budoucích uchazečů o středoškolská studia a 34 jejich rodičů diskutovalo nejprve v jídelně školy o novinkách v přijímacím řízení s ředitelem školy. Pak postupně navštívili různá stanoviště. novinkou byla prezentace nového semináře „Seminář aktuální svět“, ve kterém se škola snaží žáky učit kritickému nahlížení na problémy dnešních dnů. V 19 hodin se všichni rozcházeli. Snad s pocitem, že o Randovce vědí o trochu více.