Den otevřených dveří pro zájemce o obor Gymnázium se sportovní přípravou

Den otevřených dveří pro zájemce o obor Gymnázium se sportovní přípravou

Den otevřených dveří pro zájemce o studium oboru Gymnázium se sportovní přípravou a jejich rodiče proběhne hybridní formou – prezenčně s možností zúčastnit se informační schůzky s ředitelem školy on-line. 

Začneme 8. listopadu v 17 hodin v zasedací místnosti školy, následovat bude setkání rodičů i uchazečů s trenéry jednotlivých kmenových sportů. Od 17.45 bude již program probíhat odděleně pro rodiče a uchazeče.

Informační schůzka s ředitelem školy bude určena hlavně rodičům zájemců o studium. Bude dostupná i on-line prostřednictvím služby Google Meet.

Pro zájemce z řad žáků 9. tříd bude připravena komentovaná prohlídka školy a talentové zkoušky nanečisto (stačí mít s sebou vhodnou obuv do tělocvičny).