Druhá část studentské výměny Kaufbeuren-Jablonec

Druhá část studentské výměny Kaufbeuren-Jablonec

11. května 2013

Pouze týden běžné výuky dělil obě části výměnného pobytu absolvovaného studenty gymnázií Jacob-Brucker a Dr. Randy..

Po příjemně stráveném týdnu v milých rodinách v německém Kaufbeurenu naoplátku přijeli naši němečtí přátelé pobýt v Jablonci. Avšak oproti minulým letům se na dva dny přijelo podívat i dvacetičlenné osazenstvo učitelů Jacob-Brucker Gymnázia, kteří tu společně s ostatními oslavili dvacetileté jubileum spolupráce obou gymnázií.
Kromě milého přivítání na radnici a prohlídky města se mohli němečtí studenti také jako každým rokem těšit na pestrý program. Navštívili například Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace na liberecké TUL, zajímavé výstavy na témata „Kaufbeurenští studenti poznávají Jablonec včera a dnes“ a „300 let sklárny v Harrachově“, prošli si také hlavní město Prahu a jeskynní komplex v Bozkově. Mohli si také zkusit zazpívat lidové písničky v českém jazyce a mimo výuku, která byla pro ně kvůli jazykovým možnostem speciálně připravena, si i několikrát zasportovat. Nechyběl ani tradiční den s rodinami, který si každý užil podle svého. Ani po večerech se naši kaufbeurenští partneři neměli šanci nudit, přes nepřející počasí jsme společně měli možnost zkouknout mšenský ohňostroj a oslavit tak tradičně český svátek čarodějnic.
Celý týden se pěkně povedl. Byla to pro všechny zúčasněné dobrá zkušenost, zábava, procvičení jazyků a navázání kontaktů s novými lidmi a já všem ráda tuto akci doporučuji!