Druhá světová válka na Randovce…

Druhá světová válka na Randovce…

14. května 2012

…aneb proměna učebny dějepisu

Ku příležitosti 67. výročí osvobození naší republiky a 70. výročí atentátu na zastupujícího říšského protektora R. Heydricha byla v učebně dějepisu od 9. do 11. května instalována výstava zbraní a dalších materiálů, která studentům naší školy, ale i veřejnosti připomněla tyto dvě významné události. Součástí výstavy byly i přednášky zaměřené na situaci v našem regionu v době 2. světové války.

Ve středu 9.5. výstavu navštívili i významní hosté – senátorka paní Soňa Paukrtová, francouzský vojenský atašé plk. Bruno Boucherié, zástupci Českého svazu bojovníků za svobodu a příslušníci České armády.