Dveře na Randovce po dva úterky dokořán

Dveře na Randovce po dva úterky dokořán

Dveře na Randovce po dva úterky dokořán

21. ledna 2023

V tradičních lednových termínech se uskutečnily dny otevřených dveří. Těmi nejprve vstoupili v úterý 10. ledna deváťáci. Návštěvy učeben s ukázkami výuky, prohlídka školy, ale i debata rodičů s ředitelem školy měly budoucím uchazečům a jejich rodičům pomoci ve výběru budoucí střední školy.

O týden později přišli do školy i žáci 5. tříd s podobným cílem. Po oba dny byla naprostým hitem virtuální realita, kterou měli návštěvníci možnost otestovat na stanovišti informatiky. Tahle novinka by v budoucnu měla pomáhat ve výuce jazyků, zeměpisu, ale i přírodních věd

Přejeme všem uchazečům hodně píle a trpělivosti při přípravě na přijímací zkoušky, a u nich pak úspěch.