Exkurze do Ústavu fyziky plazmatu AV ČR

Exkurze do Ústavu fyziky plazmatu AV ČR

15. listopadu 2016

Skupina vybraných šťastlivců z třetích a čtvrtých ročníků, paní profesorka Fröhlichová a pan profesor Titěra zažili v pátek 11.11.2016 exkurzi do Ústavu fyziky plazmatu. Vše pod odborným fyzikálním dohledem pana profesora Pulíčka

Ústav fyziky plazmatu byl zřízen v roce1959 apravidelně pořádá dny otevřených dveří, kde veřejnost dostane možnost vidět jednotlivá pracoviště a dozvědět se nové informace. Celým dnem nás provázeli pracovníci AV ČR a část jejich entuziasmu přenesli i na nás. Nahlédli jsme do výzkumu laserového plazmatu, pozorovali práci s elektronovým mikroskopem a na vlastní oči viděli oddělení tokamaku COMPASS. Toto oddělení se věnuje úsilí o ovládnutí termojaderné fúze a Ústav fyziky plazmatu je na tuto skutečnost patřičně hrdý.

Díky tomuto výletu se mnoho z nás alespoň o kousek přiblížilo ke zdánlivě nedosažitelnému porozumění fyziky a odneslo si cenné zkušenosti.

Natálie Šimůnková