Exkurze do věznice

Exkurze do věznice

Exkurze do věznice

30. března 2023

V pátek 17. 3. 2023 se uskutečnila exkurze do Věznice Rýnovice. Vybraných 24 účastníků ze společenskovědního semináře společně s paní učitelkou Skořepovou si věznici prohlédlo velice zblízka.

Po předešlé diskuzi a důkladné bezpečnostní prohlídce jsme se ocitli v areálu za několika ploty s ostnatými dráty. Prošli jsme si budovu místního učiliště, navštívili kantýnu, poseděli v jídelně, a dokonce jsme mohli nahlédnout i do tzv. díry – cely určené speciálně pro trestání jednotlivců.

Po prohlídce areálu jsme se opět vrátili do správní budovy a byl nám dán prostor na otázky. Fotografie ani videa jsme žádné pořizovat nemohli, přikládáme tedy pouze náborový lístek. A ano, setkali jsme se i s vězni.

Exkurze to byla velice zajímavá a lehce odstrašující. Děkujeme paní Skořepové za umožnění toto “zážitku”.

Zuzana Drahotová