• 31. října – zveřejnění kritérií přijímacích zkoušek pro čtyřletý sportovní obor s talentovou zkouškou
 • nejpozději 30. listopadu 2022 – odevzdání přihlášky ke vzdělávání pro čtyřletý sportovní obor
 • nejpozději 22. prosince 2023 – odeslání pozvánky k talentovým zkouškám
 • 31. ledna 2023 – zveřejnění kritérií přijímacích zkoušek pro osmiletý/čtyřletý všeobecný obor
 • nejpozději 1. března 2023 – odevzdání přihlášky ke vzdělávání pro osmiletý/čtyřletý všeobecný obor
 • nejpozději 29. března 2023 – odeslání pozvánky k přijímacímu řízení
 • 13. resp. 14. dubna 2023 – jednotné přijímací zkoušky pro žáky 9. tříd ZŠ
 • 17. resp. 18. dubna 2023 – jednotné přijímací zkoušky pro žáky 5. tříd ZŠ
 • nejpozději 28. dubna 2023 do 12.00 – zpřístupnění výsledků uchazečů školám
 • 28. dubna 2023 od 13.00 do 14.00 – možnost vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí
 • do 30. dubna 2023 – zveřejnění výsledků přijímacích zkoušek
 • do 2. května – možnost vyzvednutí rozhodnutí o nepřijetí v recepci školy
 • 3. května 2023 – odeslání rozhodnutí o nepřijetí uchazeče poštou
 • do 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků přijímacích zkoušek – odevzdání zápisového lístku
 • do 3 pracovních dnů od převzetí rozhodnutí o nepřijetí – podání odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí