Veškeré informace ohledně maturitních zkoušek a organizační pokyny jsou maturantům dostupné ve zvláštní Google učebně (Maturita 20xx) zřízené za tímto účelem. Zápisový klíč je předán pouze studentům maturitních ročníků a studentům konající náhradní nebo opravnou zkoušku. Pokud z nějakých důvodů maturant ztratí do učebny přístup, obrátí se na vedení školy, které mu přístup poskytne.

Ředitel školy určil nabídku povinných a nepovinných zkoušek podle rámcového a školního vzdělávacího programu, včetně formy, témat těchto zkoušek a dalších podrobností k průběhu maturitní zkoušky v souladu s § 79 školského zákona dne 23. 9. 2022. Veškeré tyto informace jsou veřejně dostupné v dokumentu Maturita 2022/23.

K maturitní zkoušce je nutné se přihlásit v souladu s maturitním kalendářem podáním přihlášky na příslušném formuláři, který je dostupný na webu https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska.

Termíny konání zkoušek jsou dostupné v plánu akcí školy. Studenti konají maturitní zkoušku ze zveřejněných témat.