• Veškeré informace ohledně maturitních zkoušek a organizační pokyny jsou maturantům dostupné ve zvláštní Google učebně (Maturita 20xx) zřízené za tímto účelem. Zápisový klíč je předán pouze studentům maturitních ročníků a studentům konající náhradní nebo opravnou zkoušku. Pokud z nějakých důvodů maturant ztratí do učebny přístup, obrátí se na vedení školy, které mu přístup poskytne.

  • Výchovné poradenství Služby výchovného poradenství zajišťuje Sofia Havlová (havlova@randovka.cz, +420 603 996 040). Výchovný poradce patří mezi pracovníky nabízející poradenské služby ve škole. Věnuje se podpoře žáků, jejich rodičů a pedagogických pracovníků při vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami, sociálními, výchovnými i psychickými problémy. Zprostředkovává kontakty na další odborníky, připravuje podklady pro pedagogicko-psychologické poradny. Komunikuje s pedagogickým

  • Bakaláři –známky, rozvrh, suplování a komens pro komunikaci s vyučujícími eNástěnka – oznámení, nabídky brigád, navigační systém školy MyQ – správa tisku a kopírování (kopírka je ve studovně) Google Učebna – elearningový nástroj Aplikace strava.cz – objednávání obědů Sháníš učebnice? Chceš prodat staré učebnice? Zkus to na Burze učebnic!

  • Wi-Fi pro studenty a návštěvy Ve škole je dostupná wifi síť s SSID freeRANDOVKA. Heslo do této sítě je freefreefree. Síť ze zabezpečena standardem WPA2 a je provozována pouze v pásmu 5 GHz, které musí tvé zařízení podporovat. Pokud tuto síť nevidíš, tak jej nepodporuje. MyQ – kopírování a tisk Studenti mohou využít tiskových a kopírovacích

  • Informační systém Bakaláři umožňuje žákům a jejich rodičům získat přístup k průběžné klasifikaci, suplování, aktuálnímu rozvrhu a zápisům odučených hodin. Rodičům umožňuje také omlouvat absenci, zobrazit přehled absence žáka a uhradit různé platby za školní akce nebo příspěvek do nadačního fondu školy (platby lze uhradit pouze ve webové verzi; pokud chcete platit přes mobilní

  • Pro rezervaci/odhlášky obědů využijte aplikaci v mobilu s OS Android, nebo web strava.cz. provozní řád jídelny přihláška ke stravování Jídelna není provozována školou. Veškeré své dotazy týkající se jídelny prosím směrujte na jejího provozovatele. Kontaktní údaje: provozovatel: Universal s. r. o. vedoucí školní jídelny: Magdalena Sotonová +420 607 022 491 jidelnarandovka@errest.cz číslo jídelny v aplikaci strava.cz:

  • Co přináší ISIC vydaný přes naši školu? Funguje jako čipová karta na vstup do školy, přístup do kopírovacího systému, autorizace do jídelny. Je oficiálním průkazem studenta naší školy. Mnohými institucemi je uznáván jako plnohodnotné potvrzení o studiu (např. městské dopravní podniky). Školní ISIC si není nutné každý rok pořizovat znovu – vydaný průkaz zůstává držiteli