Fotka, reklama a manipulace

Fotka, reklama a manipulace

25. listopadu 2017

Svět kolem nás je tvořený obrazy. Plakátové výlepy, obrazovky počítačů, tabletů, profily na sociálních sítích, graffity na fasádě domu… Vypadá to, že obrazům nemůžeme uniknout, a tedy ani sdělením, která nesou. 

Na začátku listopadu na Randovku zavítala odbornice pro vizuální a mediální komunikaci, zakladatelka a koordinátorka projektu Fresh Eye Mgr. Andrea Průchová.

Připravila si pro studenty druhého ročníku a sexty workshop na téma fotka, reklama a manipulace. Společně se studenty rozebírala lektorka působení médií a vizuálních podnětů na člověka, přiblížila nám vznik a vývoj fotografie, a pak i systém tvoření reklam. 

Zaujal nás především vliv fotografie na lidské vnímání, podprahové fungování reklamy a manipulativnost fotografie. Seminář byl vyučován v rámci výtvarné a  mediální výchovy. Vše bylo zakončeno krátkou ukázkou tvorby v praxi.

Markéta Plachtová, 2.A

(odkaz na stránku projektu Fresh Eye: http://fresh-eye.cz/pro-skoly/ )