Intenzivní kurz němčiny a francouzštiny

Intenzivní kurz němčiny a francouzštiny

11. února 2013

Pro studenty oktávy a 4.ročníku byl minulý týden ve znamení němčiny a francouzštiny..

Od středy 6. do pátku 8. února totiž proběhl tradiční intenzivní kurz druhého cizího jazyka s rodilými mluvčími.
Cílem této akce je autentická konverzace s rodilými mluvčími, v letošním roce s Jérômem Boyonem a Didierem Delépinem za francouzskou a Robertem Schillerem a Ingem Stolperem za německou stranu.
Studenti měli možnost si vyzkoušet, jaké to je konverzovat s cizincem a dorozumět se s ním v běžných životních situacích, dozvěděli se spoustu nového i z reálií Německa a Francie. Francouzské skupiny měly například možnost „odcestovat“ do Normandie, seznámily se s místními zvyky, písněmi nebo kuchyní.

„Dle mého a reakcí ostatních účastníků kursu usuzuji, že nejen pro mne byly tyto 3 dny plnohodnotně strávené. Nicméně nám, němčinářům, nevyhovoval nízký počet hodin výuky, který jsme se proto z vlastní iniciativy rozhodli navýšit. Robert Schiller našemu přání rád vyhověl, a tak jsme se v pátek, ve večerních hodinách, dočkali přídavku. Tentokrát už ale ne ve školních lavicích, nýbrž v o něco více uvolněném prostředí jednoho z místních lokálů. Myslím, že na závěr je na místě poděkovat jménem obou tříd všem lektorům za cenné poznatky, které nám, jak doufáme, zůstanou v hlavách. Alespoň tedy do maturity.“ M. Válková, 4.A

Věřím, že si z tohoto netradičního vyučování studenti odnesli co možná nejvíce a i když ne všichni z těchto jazyků maturují, uvědomili si, že jejich znalost je v dnešní době nezbytná.