Jak nezkazit přijímačky?

Jak nezkazit přijímačky?

23. února 2016

Odpověď na tuto otázku hledali budoucí uchazeči o gymnaziální studia společně se svými rodiči na stejnojmenném semináři…

Nebývale vysoký počet žáků pátých tříd i jejich starších spolužáků ze tříd devátých se sešel v úterý 23. února 2016 na tradičním semináří na podporu budoucích uchazečů o gymnaziální studia. Všichni řešili pod vedením našich vyučujících ukázkové testy z českého jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů od společnosti SCIO, zatímco jejich rodiče se s podobou testů seznamovali během debaty s ředitelem školy. Věříme, že podvečer strávený na Randovce pomůže všem zúčastněným v přípravě na budoucí přijímací řízení.