Kampaň

Kampaň

12. března 2006

Studenti naší školy se zapojili v hodinách EVV do kampaně „Zachraňme nosorožce“…

Nosorožci žijí na naší planetě více než 50 milionů let. Čtyři z pěti druhů patří podle IUCN ke kriticky ohroženým a je nebezpečí, že budou v průběhu příštích desetiletí vyhubeny.

Drastický pokles nosorožců v přírodě způsobili lidé. Proto jenom na nás záleží, zda se podaří nosorožce zachránit……… Toto a ještě mnohem více se studenti dověděli o hodinách výtvarné výchovy, kde se seznamovali s danou problematikou, aby pochopili, že těmto ohroženým druhům může pomoci jen to, když nezůstaneme lhostejní.

Svými výtvarnými pracemi, které vznikaly pod vedením Mgr. Jitky Jungmannové – (kresba, malba) a Mgr. Jitky Beranové (keramika), chtějí naši studenti pomoci alespoň trošku. Jejich práce budou společně s ostatními pracemi totiž počátkem léta vydraženy v ZOO Liberec. Finanční částka pak bude připsána na konto kampaně Zachraňte nosorožce. A tak nás může těšit, že jsme alespoň troškou pomohli k záchraně.