V sobotu 18. června ráno opustil náš vlak nádraží v Liberci a přes Drážďany, Hof a Augsburg po celodenní cestě jsme v doprovodu paní učitelky Behúlové dorazili do Kaufbeurenu. Tam už na nás čekali němečtí studenti s učitelským doprovodem a už každý zvlášť jsme s nimi odjeli k jejich rodinám. Někteří z nás se zúčastnili již toho večera různých kulturních akcí. Nedělní program byl v režii rodin a populárním bodem programu se stala návštěva zámku Neuschwanstein.

Pondělní ráno pro nás začalo prohlídkou areálu Gymnázia Jakoba Bruckera, kde nás překvapily moderně vybavené učebny, prostorný areál a jídelna s pestrou nabídkou pokrmů. Následovala prohlídka Kaufbeurenu s výkladem od německých studentů, kterou zakončila návštěva radnice a přivítání od starosty města. Odpoledne bylo plné sportu na školním hřišti.

Úterní program byl rozdělený; my jsme navštívili Breitachklamm a obersdorfské skokanské můstky, zatímco naši partneři z výměny jeli na exkurzi do Dachau. Ve středu ráno a dopoledne jsme všichni pobývali ve škole, účastnili se vyučování a v odpoledních hodinách byla na programu procházka s lamami z nedaleké farmy. Ráno ve čtvrtek jsme společně odjeli vlakem do Mnichova, který jsme si po skupinách prošli a kde jsme plnili interaktivní úkoly při historických památkách. Volný čas strávený ve městě jsme si všichni ještě prodloužili a domů se vracela každá dvojice po své vlastní ose.

V pátek brzy ráno jsme se sešli na nádraží, rozloučili se s rodinami a se svými výměnnými partnery vyrazili rovnou směrem Liberec. Narozdíl od pobytu v Německu jsme v Jablonci měli dokonce dva rodinné dny, tudíž si každý mohl zařídit program na víkend podle svých vlastních představ. Oblíbenou destinací se stal Český ráj.

Pondělí probíhalo podobně jako při našem pobytu v Kaufbeurenu. Postupně německé studenty přivítal pan ředitel, následně si prohlédli naše gymnázium, zúčastnili se zábavné formy vyučování s českými studenty a následovala prohlídka Jablonce s výkladem o pamětihodnostech města. Po individuálním obědě ve městě přivítal německou návštěvu pan primátor Čeřovský. Protože nám počasí přálo, den zakončila procházka na petřínskou rozhlednu. V úterý jsme se po sedmé ráno sešli na autobusovém nádraží a společně okolo půljedenácté dorazili do Prahy. Prošli jsme mnoho významných míst včetně Václavského i Staroměstského náměstí, Nerudovy ulice, Pražského hradu a zastavili jsme se samozřejmě i u německé ambasády. Po skupinkách jsme si zašli na oběd a volný program skončil po páté hodině odjezdem zpět do Jablonce.

Posledním společně stráveným dnem byl čtvrtek, který začal anglicko-německou konverzací a následně slavnostním otevřením venkovní učebny. Počasí našemu programu příliš nepřálo, ale i přesto se úspěšně uskutečnil výlet do liberecké zoologické a botanické zahrady.

Ve čtvrtek ráno jsme se po dvou společně strávených týdnech rozloučili na libereckém nádraží.

Doufám, že z výměny si každý odnesl nejen suvenýry a pěkné fotografie z výletů, ale také vzpomínky a přátelství, které je v současné době tak důležité.

Daniela Běhounková , V6.A