Letní sportovní kurz V7.A, 3.B a 2.A

Letní sportovní kurz V7.A, 3.B a 2.A

9. června 2006

Kurz se konal od neděle 4. června do pátku 9. června 2006…

Jelikož školní autobus po mnoha letech služby odešel na zasloužený odpočinek, museli jsme z organizačních důvodů hledat jinou destinaci pro letošní letní sportovní kurz.

Volba padla na rekreační areál Kristýna v Hrádku nad Nisou. Volba to byla mimořádně zdařilá. Frekventanti kurzu stanovali v autokempu Jiránek, kde nalezli útulnou základnu pro aktivity v okolí. Přesun kola a většiny studentů se uskutečnil ve spolupráci Českých drah, které nám vyšly vstříc. Tímto děkujeme Ing. Jaškovi a rodičům, kteří se podíleli na přepravě zavazadel a lodí.

Kemp leží v těsné blízkostí česko-polsko-německého trojmezí. To inspirovalo jedno z družstev k pokusu o verše: “ Německo, Polsko, Česko spojují se v tomto místě a kdyby tento sloup oživili byste, tak velký, tlustý křesťan by z toho byl, co klobásu by jedl a české pivo pil!“

Studenti si postupně pod dohledem profesorů P. Jandery, L. Blahouta, M. Podoubského, Z. Hanáka, Z. Fišerové, M. Rýdlové, H. Dubové a našeho školníka (zkušeného lezce) Z. Nováka vyzkoušeli základy vodáctví na stojaté i tekoucí vodě, lezení na stěnu v Horních skalách Lužických hor, základy orientačního běhu tamtéž a cyklistiku v příhraničí Čech, Polska a Německa. Zároveň si prohlédli filmaři vyhledávaný Grabštejn, povrchový lom u města Bogatyňa, Žitavu, Oybin.

Ve středu si zájemci mohli vyzkoušet přístrojové potápění. Přibližně 13 dobrovolníků se pod dohledem potápěčských instruktorů firmy DIVING s.r.o. vydalo pod hladinu zatopeného lomu Kristýna. Firmě DIVING s.r.o touto cestou děkujeme.

Zájemci o orientační běh změřili síly v závodě připraveném v okolí Dolního Sedla. Vítězkou mezí dívkami se stala s přehledem Aneta Zuzánková. Mezi studenty si nelépe vedlo duo Čapek, Holman.

Zároveň tento den proběhl velký volejbalový turnaj všech družstev. Zvítězilo družstvo „Loupáci“ pod vedením Luboše Blahouta ve složení: Bakešová, Hurychová, Vokurková, Jelenecká, Šourková, Bartovská, Schaabová, Janega, Škorpík, Šálek, Kubíček. Výběr studentů na závěr vyzval učitele k utkání, ve kterém náporu talentovaného mládí podlehli.

Ve čtvrtek jsme se rozjeli na celodenní cyklistický výlet podle zájmu a výkonnosti (Aneta promine:).

Počasí se v průběhu kurzu stále zlepšovalo.Vyvrcholením kurzu byl páteční kvadriatlon, ve kterém smíšená družstva musela postupně absolvovat jízdu na stojaté vodě, základní volejbalové dovednosti, prolézání rybou, štafetový běh kombinovaný s jízdou na kole. V tomto závodě zvítězilo družstvo „Easy Company“ ve složení Blažková, Machová, Zelenková, Kojzarová, Šretrová, Musulisová, Jánov, Boch, Pelíšek, Brožek. Gratulujeme!!!

Z organizačních důvodů se kurzu zúčastnily hned 3 třídy. Zároveň byla účast jednotlivých tříd mimořádně vysoká, což nás, ve srovnání s minulými kurzy, velmi příjemně překvapilo. O to více, že první polovina týdne byla chladná (zimy kotel) a vyžadovala zocelených dívek a chlapců. Jako „štáb“ chválíme účastníky za hojnou účast, bezproblémový průběh a sportovní nasazení.