Maturitní zkoušky 2014

Maturitní zkoušky 2014

23. května 2014

V týdnu od 19. do 23. května probíhala ve škole ústní část maturitních zkoušek…

Před své zkušební komise předstoupili postupně studenti tříd V8.A, S4.A a 4.A, aby zúročili své vědomosti nabyté čtyřmi resp. osmi lety studia. Po pěti zkušebních dnech se absolventi rozcházeli každý o jednu životní zkušenost bohatší. Významná většina poznala, jak sladký je pocit vykonat úspěšně velkou zkoušku. Těm se sluší popřát, aby je právě takový pocit provázel v budoucnu co nejčastěji. Ti, kteří neměli tolik štěstí, okusili hořkost neúspěchu. Jim je pak dobré připomenout, že tento dílčí neúspěch jde snadno napravit, a popřát jim hodně pevné vůle a více štěstí v září.

Všem dohromady pak šťastné vykročení do další životní etapy.