Dr. Anton Randa

Před několika lety se zapomenutou osobností lékaře, filantropa, sběratele i znalce umění a milovníka vzdělanosti zabýval projekt Městské galerie My, na kterém měl velké zásluhy její kurátor a jablonecký patriot Mgr. Jan Strnad. Ten věnoval pátrání po životě Antona Randy několik let. Výsledkem byl zajímavý projekt, jehož se zúčastnila i naše škola.

Ukázalo se, že jméno ulice, v níž škola sídlí, je tak trochu záhadou detektivní. Po kom je vlastně ulice pojmenována? Nabídly se totiž dvě možnosti… Ulici mohli pojmenovat úředníci podle právníka, rektora pražských práv na Karlo-Ferdinandově univerzitě a politika Antonína Randy žijícího ve stejné době, v jaké žil i Anton Randa – lékař z Jablonce nad Nisou. Jistě již tušíte, že zmíněný lékař je tím člověkem vhodným k pojmenování ulice, nutno podotknout – pro naše město jde o osobnost zajímavější a nepochybně regionálně významnější.

Nikdo již dnes nezjistí, jak to s pojmenováním přesně bylo, a tak se rádi spolu s odborníky a patrioty Jablonce nad Nisou hlásíme k názvu po člověku, který žil v našem městě před sto lety a může se svým životem a prací stát inspirací i vzorem současným mladým lidem.

Slova galeristy Jana Strnada:
„Nemyslím si, že je velká záhada, jak k pojmenování došlo. Je totiž evidentní, že ulice byla pojmenována podle jabloneckého MUDr. Antona Randy, stalo se tak před válkou, asi ve 30. letech, kdy se realizovala výstavba tzv. Neubausiedlung. Bylo by prospěšné zkusit vypátrat, kdy ulice přesně vznikla. Klidně to mohlo být v roce 1934, když bylo Randovo výročí, ale to jen tak fabuluji. Po válce zůstaly chvilku ulice tak jako »za Němců«, ale pak se přejmenovávaly, všechno německé šlo pryč. Randa nebylo německé jméno, ale zcela mechanicky se to asi nedělalo, musela padnout otázka: A kdo byl ten Dr. A. Randa? A někdo pravil, že český právník, politik, ministr…, a tak ho nechali. Každopádně zaměnili dvě různé osoby, ale mohlo to být také vědomé. Na radnici byli Češi znalí předválečné doby.”

Anton Randa byl všestrannou osobností, mužem mnoha zájmů. Pravda, nikdy se neoženil. A kdo ví, možná i proto svou energii rozdělil mezi lékařskou praxi, dějiny umění, sběratelství grafik a uměleckých šperků, či zájem o mineralogii, fotografování a celoživotní vzdělávání. Měl mnoho přátel mezi umělci působícími na zdejší umělecké škole a snad díky tomu se zachovaly i jeho portréty.

Dr. Anton Randa se narodil v Domažlicích v roce 1864, letos je to tedy 150 let. Do Liberce se s rodiči přistěhoval v raném dětství. Jako úspěšný student tady absolvoval gymnaziální vzdělání a pak jeho další studijní cesta směřovala do Vídně na medicínu. Po studiích se jako praktikující lékař zavedl v Jablonci nad Nisou. První sídlo měl ve Vídeňské ulici č. 6 (nyní Pražské), později tamtéž v č.  13, nakonec se usídlil v dolní části ulice V Pustinách (dnes Revoluční), kde žil až do své smrti. Jako lékař často léčil chudé, jimž sám připravoval levnější bylinné léky. A traduje se, že studenty z nemajetných rodin dokonce ošetřoval zadarmo.

Jako sběratel byl systematický. Nakupoval staré umělecké tisky, často cestoval, a tedy i z cest si přivážel grafiky starých mistrů. Vytvořil ucelenou sbírku čítající kolem 6000 tisků, kterou později v závěti odkázal uměleckému muzeu v Liberci, které ji dodnes spravuje.

Anton Randa měl i jiné sběratelské zájmy. Sbíral originální a v současnosti velmi cenné secesní šperky. Svou rozsáhlou sbírku minerálů a polodrahokamů odkázal tehdy jedinému jabloneckému gymnáziu v ulici U Balvanu. Vše, o co se zajímal, měl podloženo četbou odborné literatury. Vlastnil velké množství knih. 1500 knih z pozůstalosti se stalo součástí knižního fondu tehdy vznikající městské knihovny, o jejíž existenci se Dr. Anton Randa osobně i finančně zasloužil.

Dr. Anton Randa neměl příliš dlouhý život. Během 1. světové války – v roce 1915 – byl povolán jako lékař na frontu, domů se sice vrátil, ale zemřel náhle na zástavu srdce ještě před koncem války v roce 1918. Bylo mu 54 let. Epitaf na svůj hrob navrhl sám Randa a ztvárnili jej jeho přátelé z umělecké školy. Zněl: Der Menschheit / zu nützen / war sein / Bestreben (Usiloval být prospěšný lidem).

Hrob Dr. Antona Randy leží na hlavním hřbitově v Jablonci nad Nisou. Dnes kámen s textem a reliéfem na hrobě chybí. Pohnutá historie poloviny dvacátého století zapříčinila, že se na tak zajímavého člověka téměř zapomnělo. Je tedy jen dobře, že jméno Antona Randy opět získává na vážnosti. Ve vestibulu naší školy se nachází portrétní reliéf Dr. Antona Randy, který sem byl nainstalován 7. října 2010 v rámci projektu Galerie My a OGL. Reliéf je uměleckým přepisem portrétu z původního Randova náhrobku. Nový portrét pochází z rukou akademického sochaře Jiřího Dostála. Rádi budeme dál podporovat památku všestranného a humánního člověka, který věnoval své sbírky jabloneckým a libereckým muzeím a školám a jenž své finanční prostředky určil na založení lidové knihovny a čítárny v Jablonci nad Nisou.

Nést jméno Dr. Antona Randy v názvu školy je symbolické a je ctí se k němu hlásit.

Jitka Jungmannová
Zpracováno dle výzkumu a materiálů Mgr. Jana Strnada,
Galerie My a Mgr. Markéty Kroupové, OGL