Hlavním cílem NF je zkvalitňování vzdělávacího procesu prostřednictvím podpory nadaných žáků, sportovních aktivit, studentských nápadů, a to díky finančním příspěvkům rodičů a darů našich sponzorů.

Své příspěvky do nadačního fondu školy můžete posílat na č. ú. 605373643 / 0300. Účet je vedený u ČSOB Jablonec nad Nisou.