V pátek 1. března 2019 se na ZŠ Pivovarská konalo okresní kolo chemické olympiády kategorie D.
Naši školu reprezentovali Štěpán Tomek, Jan Pokorný a Martin Hruška.
Druhé místo vybojoval Štěpán Tomek s nadějí na postup do kola krajského, další borci obsadili čtvrté a deváté místo.
Blahopřejeme.
M. Podoubský