Otevřené dveře pro budoucí gymnazisty

Otevřené dveře pro budoucí gymnazisty

15. ledna 2015

Týden po svých mladších spolužácích navštívili naši školu žáci 9. tříd ZŠ, kteří uvažují o studiu v naší škola, se svými rodiči…

Program byl připraven tradičně pro žáky a rodiče v oddělených skupinách. Uchazečům byli průvodci studenti prvního ročníku, rodičům pak vedoucí pracovníci školy. Ukázky výuky, prohlídka vybavení školy, ale i postřehy starších spolužáků budou dofejme tím, co pomůže současným „deváťákům“ se správně rozhodnout při volbě svého budoucího studijního směřování.

Další možností navštívit Randovku bude pro všechny seminář „Jak nezkazit přijímačky“, který se ve škole koná 17. února. Srdečně zveme všechny zájemce o gymaziální studia i jejich rodiče.