Postup do celostátního kola SOČ

Postup do celostátního kola SOČ

Postup do celostátního kola SOČ

12. května 2021

Ve čtvrtek 6. 5. proběhlo krajské kolo soutěže Středoškolská odborná činnost. Naše gymnázium zde úspěšně reprezentoval Petr Kahan ze septimy se svou prací Příprava a charakterizace spinově polarizovaných hrotů pro tunelovací mikroskopii. Jak takové Petrem zhotovené hroty vypadají, si můžete prohlédnout na jeho fotografiích.

Své experimenty Petr prováděl ve spolupráci s Fyzikálním ústavem Akademie věd ČR a mohl si tak zkusit práci na vědecké úrovni. Odborná porota ocenila jeho sočku prvním místem a postupem do celostátního kola. Blahopřejeme a držíme palce!