Ředitel školy určil nabídku povinných a nepovinných zkoušek podle rámcového a školního vzdělávacího programu, včetně formy, témat těchto zkoušek a dalších podrobností k průběhu maturitní zkoušky v souladu s § 79 školského zákona dne 23. 9. 2020.

Přihlášky k maturitě je třeba odevzdat do 1. prosince aktuálního školního roku třídním učitelům na příslušném formuláři, který žáci ve škole obdrží.