Přihlášky k maturitě je třeba odevzdat do 1. prosince aktuálního školního roku třídním učitelům na příslušném formuláři, který žáci ve škole obdrží. Ředitel školy stanovil pravidla pro výběr předmětů v jednotlivých oborech vzdělávání: