Příběhy vědy na Sychrově

Příběhy vědy na Sychrově

29. května 2012

17. května začal vyučovací den pro třídu S2.A netradičně v 8 hodin ráno na autobusovém nádraží v Jablonci…

Na programu byla návštěva zámku Sychrov, kde byl v rámci projektu „Příběhy vědy“ připraven pro středoškoláky bohatý program. Po krátkém přesunu a uvítání od našeho asistenta jsme začali program „Divadlem fyziky“. Zábavný výklad byl zaměřen zejména na optiku a akustiku. Bohužel jsme museli kvůli nabitému programu přednášku přerušit dříve a spěchat do stanu antropologie, kde jsme se dozvěděli něco o identifikaci ostatků a práci antropologů. Skenování lebky jsme si mohli dokonce sami zkusit. Poté nás čekala asi hodinová prohlídka romantického zámku. Posledním pevným bodem programu byla přednáška „Chemie live“. Studenti vysokých škol se nám snažili ukázat, jak je tento předmět zábavný, což se jim nakonec, zejména díky ochutnávce všech možných sýrů v neomezeném množství, celkem podařilo. Dále už byl volný program, během kterého pro nás byla k dispozici řada stanovišť převážně s různými pokusy po celém areálu. Nejvíce zájemců se nahromadilo okolo stánku chemiků, kteří vyráběli zmrzlinu pomocí tekutého dusíku. Akce se nám líbila a kromě příjemně stráveného času na zámku nám přinesla i mnoho nových poznatků ze světa vědy.