Přijímací zkoušky 2016 do nesportovních oborů

Přijímací zkoušky 2016 do nesportovních oborů

19. dubna 2016

V pondělí 18. a úterý 19. dubna probíhaly ve škole přijímací zkoušky do nesportovních oborů…

Přihlášeno bylo 98 žáků devátých tříd a 105 žáků ze tříd pátých. Všichni museli absolvovat testy z matematiky, českého jazyka a obecných studijních předpokladů, které připravila společnost SCIO.

K samotným testům se dostavilo všech 105 páťáků. Jeden žák z 9. třídy se ze zdravotních důvodů omluvil. Ten pak bude konat přijímací zkoušku v náhradním termínu 4. května.

V souladu s vyhláškou č. 671/2004 v platném znění byly výsledkové listiny zveřejněny v pátek 22. dubna 2016 na dveřích školy a v příslušné sekci na školních webových stránkách.