Přijímací zkoušky do třídy se sportovní přípravou

Přijímací zkoušky do třídy se sportovní přípravou

15. ledna 2010

Dne 14. ledna 2010 proběhlo ve škole první kolo přijímacího řízení do oboru Gymnázium se sportovní přípravou.

Jeho nedílnou součástí byla talentová zkouška, ve které měli uchazeči prokázat nejen svou obecnou fyzickou zdatnost, ale i kvalitu dovedností ve svém vybraném sportu. Testy všeobecných pohybových předpokladů probíhaly dopoledne pod vedením trenérů kmenových sportů v našich školních tělocvičnách, testy speciálních dovedností pak odpoledne v atletické hale Na Střelnici.

O přijetí se ucházelo 32 žáků z 9.tříd ZŠ a zatím bylo na základě úspěšného splnění podmínek přijímacího řízení přijato 23 žáků, o osudu dalších 5, kteří se ze zdravotních důvodů nemohli ke zkoušce dostavit se rozhodne v náhradním termínu