Probační a mediační služba na Randovce

Probační a mediační služba na Randovce

Probační a mediační služba na Randovce

29. května 2022

Stali jste se obětí krádeže, loupeže, přepadení či jiného trestného činu? Nevíte, jak probíhá trestní řízení? Chcete urovnat vztahy či nahradit oběti škodu?

Na podobné otázky umí odpovědět Probační a mediační služba  K nám v pátek 27. května zavítal vedoucí jablonecké pobočky, Mgr. Štěpán Sobotík, společně s panem Kouřilem, který služeb Probační a mediační služby sám využil, a třídám 3.A a V7.A pomohli oba nahlédnout pod pokličku této státní organizace.

Tématem besedy byla mediace, tzn. řešení konfliktu s cílem dohody. Dozvěděli jsme se, že Probační a mediační služba umožní osobní dobrovolný kontakt pachatelů a obětí. Vedle toho sice běží klasické trestní řízení, ale obě strany se mohou setkat u jednoho stolu, promluvit si z očí do očí, vyjádřit emoce a vyslechnout či naopak sdělit upřímnou omluvu, nabídnout kompenzaci apod. Takový proces může velmi pomoci vyrovnat se s traumatickou vzpomínkou oběma stranám.

A přesně takovou možnost využil pan Kouřil, který se během vteřiny stal viníkem vážné dopravní nehody a který se v rámci sebenápravy snaží šířit osvětu mezi mladými lidmi. Paní v druhém autě vyvázla s vážnými zraněními a bohužel i trvalými následky. Pan Kouřil měl možnost se omluvit a paní omluvu skutečně přijala.

Velmi emotivní zpověď mladého muže zapůsobila na nás všechny. Zazněla také upřímná rada na závěr: „Poutejte se bezpečnostními pásy a jezděte opatrně, protože stačí vteřina a není cesty zpět. Opravdu není kam spěchat. “

Děkujeme.

Iva Skořepová