Stali jste se obětí krádeže, loupeže, přepadení či jiného trestného činu? Nevíte, jak probíhá trestní řízení? Chcete urovnat vztahy či nahradit oběti škodu?

Na podobné otázky umí odpovědět Probační a mediační služba  K nám v pátek 27. května zavítal vedoucí jablonecké pobočky, Mgr. Štěpán Sobotík, společně s panem Kouřilem, který služeb Probační a mediační služby sám využil, a třídám 3.A a V7.A pomohli oba nahlédnout pod pokličku této státní organizace.

Tématem besedy byla mediace, tzn. řešení konfliktu s cílem dohody. Dozvěděli jsme se, že Probační a mediační služba umožní osobní dobrovolný kontakt pachatelů a obětí. Vedle toho sice běží klasické trestní řízení, ale obě strany se mohou setkat u jednoho stolu, promluvit si z očí do očí, vyjádřit emoce a vyslechnout či naopak sdělit upřímnou omluvu, nabídnout kompenzaci apod. Takový proces může velmi pomoci vyrovnat se s traumatickou vzpomínkou oběma stranám.

A přesně takovou možnost využil pan Kouřil, který se během vteřiny stal viníkem vážné dopravní nehody a který se v rámci sebenápravy snaží šířit osvětu mezi mladými lidmi. Paní v druhém autě vyvázla s vážnými zraněními a bohužel i trvalými následky. Pan Kouřil měl možnost se omluvit a paní omluvu skutečně přijala.

Velmi emotivní zpověď mladého muže zapůsobila na nás všechny. Zazněla také upřímná rada na závěr: „Poutejte se bezpečnostními pásy a jezděte opatrně, protože stačí vteřina a není cesty zpět. Opravdu není kam spěchat. “

Děkujeme.

Iva Skořepová