Projektový den Bioinženýrství LIVE!

Projektový den Bioinženýrství LIVE!

Projektový den Bioinženýrství LIVE!

24. září 2021

To co jsme si v „covidové“ době jen představovali, jsme si mohli tentokrát prohlédnout a zažít!

Po loňské on-line verzi letošní frekventanti biologicko-chemického semináře měli 23. 9. 2021 možnost zažít projektový den LIVE!!!

Sympatický tým Katedry chemie FP TUL pod vedením prof. D. Lukáše nabídl našim studentům workshop bioinženýrství s tématem nanovlákenných materiálů. Studenti si vyzkoušeli si přípravu nanovláken, pozorovali buňky při tisícinásobných zvětšeních, vyzkoušeli si laboratorní techniku, soutěžili…

Projektový den se nadmíru vydařil a studentům, kteří váhají pří výběru své budoucí profesní kariéry, nabídl zajímavý a perspektivní obor…