První pomoc

První pomoc

28. června 2010

Dne 22. se naše třída V4.A účastnila kurzu první pomoci v praxi, kterému předcházela v pondělí teoretická část…

Rozdělili jsme se do několika skupin po šesti až osmi členech. Na několika stanovištích jsme měli za úkol ,,zachránit“ osoby s různými úrazy. Setkali jsme se zasažením proudem, pokousáním od psa, dávením, pádem ze žebříku a bodným poraněním břicha.

Akce pro nás byla velkým přínosem, i když jsme se v závěrečném hodnocení dozvěděli, že by většina osob naši záchranu zřejmě nepřežila. Vysvětlili nám ale,co jsme dělali špatně, a tak bychom se v kritické situaci zachovali lépe.

Závěrem bychom chtěli poděkovat všem zúčastněným a vyzdvihnout účelnost této aktivity.

Akci pro nás připravili místní záchranáři.

Autoři: J.Král a Z.Beerová