Randovka otevřela dveře žákům 5. tříd

Randovka otevřela dveře žákům 5. tříd

12. ledna 2017

Poznat školu co nejlépe přišla ve středu 11. ledna více než šedesátka žáků 5. tříd se svými rodiči…

Čeká je totiž rozhodnutí, zda ve svém vzdělávání pokračovat na základní škole, nebo podat přihlášku do osmiletého gymnázia. A tak zatímco páťáci procházeli šest stanovišť s ukázkami výuky v doprovodu našich primánů, rodiče pronikali do legislativních pravidel přijímacího řízení při besedě s ředitelem školy. Po 19. hodině se obě skupiny opět setkaly. Domů pak, doufejme, všichni odcházeli s pocitem, že o naší škole vědí více.