Randovka v říši za Kanálem…

Randovka v říši za Kanálem…

19. května 2014

…aneb poznávací zájezd Londýn, Oxford a megality.

Dne 27. dubna jsme se všichni účastníci zájezdu shromáždili před naším ústavem a zahájili naši cestu do Země čaje o páté.

Role bílého králíka se ujala naše průvodkyně, Kateřina Janoušková, a pod dohledem učitelek, paní Fišerové, Matoušové a Sacherové, nás nacpala společně s batožinou do autobusu. Poslední zamávání rodičům a vyrazili jsme. Po předlouhé bezesné cestě jsme se nalodili na trajekt a za necelé dvě hodinky se z mlhy vynořil Dover a jeho bílé útesy. Za dlouhé přednášky paní průvodkyně jsme se blížili k centru hlavního města Velké Británie, kde jsme strávili devět hodin a navštívili nejvyhledávanější turistické atrakce. Den jsme zakončili jízdou na proslulém London Eye, načež jsme byli zralí tak akorát na teplou, vydatnou a pokud možno i chutnou večeři a pohodlnou postel, kterou nám poskytly naše hostitelské rodiny.

Každé ráno jsme se sešli na „meeting pointu“, odkud jsme vyráželi na různá zajímavá místa:

2. den Long Man of Wilmington, Brighton a jeho Royal Pavilion, Cissbury Ring

3. den Stonehenge, Avebury Stone Circle a město Salisbury s katedrálou, v níž je uložena Magna Charta

4. den Christ Church College v Oxfordu, kde byl natáčen Harry Potter, městečko Windsor

Poslední den našeho zájezdu patřil opět Londýnu. Tentokrát jsme prošli čtvrť Greenwich a stanuli na nultém poledníku, projeli se lodí po Temži až k Tower Bridge a navštívili Tower of London s královskými klenoty. S Londýnem jsme se rozloučili nákupy na světoznámé Oxford Street a ve večerních hodinách, posíleni párky, vyrazili na cestu do naší vlasti.

Zájezd se velmi vydařil a rádi na něj budeme vzpomínat.