Rozhoduj o Evropě

Rozhoduj o Evropě

6. prosince 2012

V listopadu proběhl projekt „Rozhoduj o Evropě: Model Evropské unie“ pořádaný Univerzitou Palackého v Olomouci za přispění společnosti EUTIS..

Naše gymnázium mělo i přes vysokou konkurenci silné zastoupení jak v Evropském parlamentu – Adam Koldinský, Janek Neumann a Petr Šarkovský za frakci ALDE a Bára Kořánová za Greens/EFA, tak v Radě EU – Anežka Pařízková za Dánsko a Michaela Kudrnáčová jako zástupkyně Irska. Celý projekt probíhal v Olomouci, kde měli všichni účastníci hrazen pobyt i stravu. Jednání obou orgánů probíhala od časných ranních až do pozdních večerních hodin. Nic nás ovšem nedokázalo odradit od neformálních nočních jednání v kulturních zařízeních Olomouce. Tam jsme teprve poznali, jak dokážou být taková jednání vyčerpávající. Ve finále se nám povedlo schválit dva ze tří nám podaných návrhů: o energetické účinnosti a o posílení dohledu nad stavy rozpočtů. Návrh týkající se přímých plateb zemědělcům bohužel neprošel Radou EU. Na závěr je třeba říci, že se jednalo o neocenitelnou zkušenost: seznámili jsme se s novými lidmi, poznali jsme Olomouc a zjistili jsme něco více o fungování Evropské unie. Nezbývá než doufat, že se nám poštěstí i příští rok.