Zveřejňujeme rozpis ústních maturitních zkoušek.

Vzhledem k hygienickým opatřením bude počet míst pro veřejnost ve zkušební místnosti omezen na 5. Vpuštění do budovy školy bude podmíněno odevzdáním čestného prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (pozor, liší se od prohlášení pro maturanty), a to při každém vstupu do budovy školy.

Veřejnost se může v budově zdržovat pouze po dobu naprosto nutnou.