Sekunda v Domově a Centru denních služeb

Sekunda v Domově a Centru denních služeb

21. prosince 2015

Ve středu 16. prosince nám bylo ctí předat výtěžek z letošních Mikulášských trhů…

…v celkové výši 6 000 Kč příspěvkové organizaci Domov a Centrum denních služeb Jablonec nad Nisou. Toto zařízení pomáhá lidem se zdravotním a mentálním postižením. V rámci předání finančního daru jsme si mohli celé zařízení prohlédnout, vyzkoušet ruční práce s hendikepovanými, pohovořit si s nimi o jejich každodenním životě nebo si třeba zahrát společenské hry.

Děkujeme všem, kteří se letos zapojili a finančně přispěli.