Seminaristé v laboratořích nemocnice

Seminaristé v laboratořích nemocnice

18. prosince 2014

V jednom z posledních vyučovacích dní tohoto roku jsme my, frekventanti semináře z biologie a chemie, navštívili laboratoře Nemocnice Jablonec nad Nisou..

Dostali jsme příležitost prohlédnout si toto odborné pracoviště včetně těch nejmodernějších přístrojů. Dozvěděli jsme se mnoho nových informací z oboru hematologie a biochemie. Například jak se dá diagnostikovat malárie z pouhého prozkoumání krve mikroskopem nebo jak jednoduché je zjistit přítomnost drog v organismu ze vzorku moči. Zejména jsme ale získali představu o tom, co obnáší práce v odborné laboratoři. Tato exkurze nám byla určitě i inspirací při volbě budoucího povolání.

Velké díky patří Ing. Ladě Balatkové, která nás nemocnicí provedla a ochotně nám vše vysvětlila.