Společně za školou

Společně za školou

23. května 2013

Koncept projektu zbudování místa výuky a setkávání v zahradě školy

Jaká je výchozí situace?

 • Naše škole chce nabízet výuku a vzdělávání v příjemném zdravém a kultivovaném prostředí,
 • Naší škole dlouhodobě chybí místo pro setkávání většího počtu žáků a pedagogů, pro konání slavnostních shromáždění, a kulturních a společenských akcí
 • Naše škola má rozsáhlou zahradu, která láká učitele a žáky k jejímu využití a venkovním aktivitám (přírodovědná zkoumání a měření, výuka venku v zahradě, zahájení a zakončení školního roku pod širým nebem apod.)

Proto jsme se rozhodli vybudovat místo výuky a setkávání v zahradě školy.

Jaké jsou cíle projektu?

 • Cílem tohoto projektu je vybudovat venkovní učebnu a současně vytvořit ve škole místo pro konání kulturních a společenských akcí.
 • Prostřednictvím výuky ve venkovní učebně chceme u dětí dále rozvíjet pozitivní vztah k přírodě, a ukázat jim, že pobyt venku je prospěšný v mnoha ohledech – hezké slunečné počasí pozitivně ovlivňuje náladu, čerstvý vzduch zlepšuje schopnost myslet a soustředit se, narušení stereotypního chodu vyučování zmenšuje únavu, pobyt venku celkově regeneruje organismus.
 • Druhým cílem je vytvořit ve škole místo pro konání kulturních a společenských akcí, které se životem školy úzce souvisejí. Jde především o slavnostní setkání na začátku a konci školního roku, ale i vystoupení žákovských kapel a souborů.

Jaké bude konkrétní technické řešení?

 • Využití stávající betonové plochy jako podkladu pro povrch z hutněného perku o tl.cca 10cm
 • Realizace pódia, resp. podlahy učebny o rozměrech 9 x 5m a výšce 0,5m jako tesařské vázané konstrukce s hoblovanou prkennou podlahou
 • Pořízení mobilního zastřešení pódia
 • Realizace hlediště ve svahu – tří dřevěných stupňů, každý o délce 16m, výšce 0,5m a hloubce 1-1,2m.

Kolik to celé bude stát?

 • dřevěné pódium – podlaha učebn – 36 tis. Kč
 • dřevěné stupně hlediště – 47 tis.Kč
 • perkový povrch (vč. dopravy) – 52 tis.Kč
 • mobilní zastřešení podiapodium – 64 tis. Kč
 • celkem: 199 tis. Kč

Pokud vás projekt oslovil, můžete na jeho realizaci přispět na www.hithit.com.