Tercie poznává život handicapovaných

Tercie poznává život handicapovaných

10. října 2015

V úterý 29. září se uskutečnil výtvarný workshop třídy V3.A v prostorách Jedličkova ústavu v Liberci. Celá akce proběhla jako integrace a poznávání života handicapovaných spoluobčanů.

Cílem bylo lépe poznat svět tělesně i mentálně postižených. Ukázat, že když člověk chce, lze handicap překonat a zajímavými rukodělnými výrobky potěšit zdravou populaci. O výrobky z chráněné dílny, vyráběné s odborným dohledem, je v Liberci velký zájem – na trzích jsou často rychle vyprodané.

Krátké postřehy z ankety, kterou naši studenti po návratu provedli:

Líbila se ti exkurze a proč?
Ano bylo to moc zajímavé.
Poznala jsem trochu svět handicapovaných.
Ano, byla to velká budova, hezky vyzdobená, měli tam výtvarné dílny.
Ano, velmi hezky se mi tam pracovalo.

Zapojoval ses do komunikace s klienty?
Ano, líbila se mi komunikace s jednou dívkou.
Já jsem s nimi moc nepracoval, protože jsem měl svůj stůl.

Co tě zaujalo?
Schopnosti handicapovaných klientů
Hezká výzdoba.
Nové výtvarné aktivity jako tkaní a plstění.

Vytvořil jsi lepší výtvarná díla než klienti?
Ano, ale byli to zdatní soupeři.