Třídní výlet primy

Třídní výlet primy

22. června 2012

Dne 18.6. začal náš výlet s paní Drábkovou a Jungmanovou pod stany na Malou Skálu..

Ráno se prima sešla před školou, kde se tradičně roztáhla přes celý chodník, a tím to začalo. Autobusem jsme se vydali do Pulečného, odkud jsme šli pěšky přes Kopaninu na Malou Skálu, kde jsme se ubytovali do stanů, které nám tam ochotná paní Jislová přivezla. Postavili jsme stany a vydali se na raftech do Dolánek, odkud jsme došli do Turnova a z Turnova zpět na Malou Skálu vlakem. Navečer jsme si vyšli na ,,malou“ procházku na vyhlídku a celý den zakončili táboráčkem a vyprávění Černých historek. Celý den byl dost vyčerpávající, a tak jsme byli rádi, že si už konečně můžeme lehnout. Druhý den nás čekal výlet přes Suché skály do Besedic na Kalich a zpátky, kde už na nás čekala pizza. Zpátky do Jablonce jsme dojeli autobusem. Myslím, že se výlet podařil a mohlo by jich být víc.