Úspěch Z. Osobové v celostátní soutěži Daniel

Úspěch Z. Osobové v celostátní soutěži Daniel

13. dubna 2016

Dne 4. dubna jsem jela do Prahy, kde se v Židovském muzeu uskutečnilo vyhodnocení 13. ročníku celostátní literární, historické a fotografické soutěže Daniel.

Tuto soutěž pořádá MŠMT, NIDV, Židovské muzeum v Praze, Památník Terezín a Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém. Soutěž je věnovaná problematice holocaustu. Letos měly být práce věnované současným rasovým problémům a problematice soužití různých etnik v ČR.

Téma bylo obtížné. Přišlo mi, že se o něm napsalo již mnoho bez určitého závěru. Ke zpracování tématu jsem přistoupila jinak. Dost mě proto udivilo, že se moje značně satirická pohádka PRA, PRA… umístila na 2. místě v I. kategorii pro 8.­ a 9. třídy. Psalo jsem o situaci, kdy pravěké rodiny poprvé uloví mamuta, každý přistupuje k zabití a konzumaci mamuta po svém a stejný přístup vyžaduje i po ostatních.

Cenu mi předával kardinál Miloslav Vlk, který převzal nad touto soutěží záštitu. Jednalo se o sborník prací a šest knížek, které mi udělaly velkou radost. Po rautu následovala beseda s terezínskou pamětnicí a pro zájemce byla i komentovaná prohlídka Židovského města a hřbitova.

Líbilo se mi, že organizátoři nahlíželi na naše práce velice otevřeně, byli jsme nabádáni k přemýšlení a nezaznělo hodnocení, že by byl nějaký náš názor špatný.