• Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
    JUDr. Rudolf Dlouhý
    gdpr.dlouhy@gmail.com

    Osoba určená pro ochranu osobních údajů:
    RNDr. Tomáš Hofrichter, Ph.D.
    hofrichter@randovka.cz