V souladu s ustanovením §167 a §168 Školského zákona vyhlásil dne 9. dubna 2018 ředitel školy volby do Školské rady při Gymnáziu Dr. Antona Randy  v Jablonci nad Nisou. Volit se budou dva zástupci rodičů nezletilých žáků a žáků zletilých a také 2 zástupci pedagogických pracovníků školy.

Zřizovatel vydal pro tyto volby Volební řád. V souladu s ním stanovil ředitel školy, že návrhy kandidátů lze podávat do sekretariátu školy na do 8. listopadu 2021.

V této lhůtě byly podány 4 návrhy na členy školské rady. Zveřejněna byla kandidátní listina.

Samotné volby pak proběhly v úterý 23. listopadu 2021 od 10.00 do 17.00 v recepci školy.

Zápis o průběhu a výsledcích voleb byl zveřejněn dne 11. května 2008.