Vyhodnocení soutěže o výtvarný návrh pamětní plakety

Vyhodnocení soutěže o výtvarný návrh pamětní plakety

23. ledna 2013

V prosinci byla vyhlášena soutěž o zpracování výtvarného návrhu české poloviny pamětní plakety v rámci nadcházejícího 20. výročí spolupráce s partnerským gymnáziem v Kaufbeurenu. Druhou část připraví studenti a učitelé partnerské školy.

Obě části se pak v jeden celek symbolicky spojí během plánovaných oslav 20 let trvání partnerství v dubnu 2013.

O samotné soutěži se mohli studenti dovědět na webových stránkách školy, z plakátků umístěných ve škole a od výtvarnic. Uzávěrka návrhů byla 11.1.2013. K samotnému vyhodnocení prací se sešla porota složená ze zástupců naší školy a Střední uměleckoprůmyslové školy v Jablonci n.N. v úterý 22.1.2013 v ředitelně naší školy. Kromě nápaditosti a vyjádření tématu přátelství byla dalším kritériem hodnocení možnost provedení návrhu technikou smaltu. Postupně se začalo množství dodaných návrhů zmenšovat. Na základě věcných argumentů, ale i na základě estetického dojmu, který v porotě obrázky vyvolávaly, zbyly poslední dva návrhy, které postupují do užšího kola. Jedná se o práce Terezy Šikolové ze třídy V6A a Báry Halamové z 2.A.
O konečném vítězi se rozhodne těsně před začátkem výroby plakety.
Děkujeme všem tvůrcům za zajímavé nápady a hojnou účast. Postupujícím blahopřejeme.